Mijn favorieten

Waardebepaling

Niet in alle gevallen is een taxatie noodzakelijk. Soms kunt u volstaan met een waardebepaling. Er wordt in dat geval geen uitgebreid taxatierapport opgemaakt. In plaats daarvan geven wij in een officiële brief de getaxeerde waarden aan. U kunt hiermee de nodige kosten besparen.